eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wie heißen Sie?
Kiel vi nomiĝas?
Név
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Wo wohnen Sie?
Kie vi loĝas?
Lakhely
Wie ist Ihre Adresse?
Kio estas via adreso?
Cím
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mein Familienstand ist_____.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
ledig
senedza
Családi állapot
verheiratet
edziĝinta
Családi állapot
getrennt
apartiga
Családi állapot
geschieden
eksedziĝinta
Családi állapot
zusammenlebend
kunviva
Családi állapot
in einer eingetragenen Partnerschaft
en civila kuniĝo
Családi állapot
unverheiratetes Paar
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
in einer Partnerschaft
en hejma partnereco
Családi állapot
verwitwet
vidvina
Családi állapot
Haben Sie Kinder?
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Gibt es Anmeldegebühren?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Krankenhausgebühren
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Facharztkosten
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische Behandlung
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zahnbehandlungen
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Augenbehandlungen
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
den Theorieteil
teorian teston
Vizsga típusa
den praktischen Teil
veturantan teston
Vizsga típusa
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
die Adresse
adreson
Amit meg szeretne változtatni
den Namen
nomon
Amit meg szeretne változtatni
das Foto
foton
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
verlorenen
perdatan
Probléma
gestohlenen
ŝtelatan
Probléma
beschädigten
difektatan
Probléma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága