angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Hol találom a ____űrlapot?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Mikor jár le a személyi igazolványa?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Ellopták a [dokumentumomat].
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Az információ bizalmas.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Hogy hívják?
What is your name?
Név
Mikor és hol született?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Hol lakik?
Where do you live?
Lakhely
Mi a címe?
What is your address?
Cím
Mi az állampolgársága?
What is your citizenship?
Állampolgárság
Mikor érkezett [országba]?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

A családi állapotom ___________.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
egyedülálló/hajadon/nőtlen
single
Családi állapot
házas
married
Családi állapot
külön él a házastársától
separated
Családi állapot
elvált
divorced
Családi állapot
élettársi kapcsolatban van
cohabiting
Családi állapot
regisztrált élettársi kapcsolatban van
in a civil union
Családi állapot
élettársi kapcsolatban van
unmarried partners
Családi állapot
élettársi kapcsolatban van
in a domestic partnership
Családi állapot
özvegy
widowed
Családi állapot
Vannak gyermekei?
Do you have children?
Gyerekek
Élnek önnel eltartottak?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Szeretném egyesíteni a családomat.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Szeretnék regisztrálni.
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Van regisztrációs díj?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Mit fedez a biztosítás?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Kórházi költségek
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Szakorvos
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Műtéti beavatkozás
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pszichiátriai kezelés
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Fogorvosi kezelés
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Szemészeti kezelés
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Szeretném regisztrálni a járművemet.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Érvényes itt a jogosítványom?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Szeretném lefoglalni a __________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
elméleti vizsga
theory test
Vizsga típusa
gyakorlati vizsga
driving test
Vizsga típusa
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
cím
address
Amit meg szeretne változtatni
név
name
Amit meg szeretne változtatni
fénykép
photo
Amit meg szeretne változtatni
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Szeretném megújítani a jogosítványom
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
elveszett
lost
Probléma
ellopott
stolen
Probléma
sérült
damaged
Probléma
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Büntetlen előéletű vagyok.
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága