portugál | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mój [dokument] został skradziony.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Dokumentum ellopásának bejelentése
Składam podanie w imieniu _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Podane informacje są poufne.
A informação é confidencial.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak się Pan/Pani nazywa?
Qual é o seu nome?
Név
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Születés helye és ideje
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Onde você mora?
Lakhely
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual é o seu endereço?
Cím
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual é a sua cidadania?
Állampolgárság
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando você chegou em [país]?
Országba való megérkezés időpontja
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mój stan cywilny: _____.
Meu estado civil é ___________.
Családi állapot megadása
kawaler/panna
solteiro(a)
Családi állapot
żonaty/zamężna
casado(a)
Családi állapot
w separacji
separado(a)
Családi állapot
rozwodnik/rozwódka
divorciado(a)
Családi állapot
w konkubinacie
coabitação
Családi állapot
w rejestrowanym związku partnerskim
em uma união civil
Családi állapot
w związku partnerskim
companheiros/união estável
Családi állapot
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
parceria doméstica
Családi állapot
wdowiec/wdowa
viúvo(a)
Családi állapot
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Você tem filhos?
Gyerekek
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Você tem dependentes morando com você?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Gostaria de reencontrar minha família.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Városban való regisztrálás
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Que documentos devo trazer?
Szükséges dokumentumok
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Existem taxas de registro?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Lakóhelyregisztrálás
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preciso de seguro de saúde privado?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxas hospitalares
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Taxas de especialistas
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Badania diagnostyczne
Testes de diagnóstico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zabiegi chirurgiczne
Procedimentos cirúrgicos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie psychiatryczne
Tratamento psiquiátrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie stomatologiczne
Tratamentos dentários
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie okulistyczne
Tratamento oftalmológico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Por que você está requisitando um visto?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Como posso extender meu visto?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Gostaria de registrar meu veículo.
Járműregisztrálás
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
egzamin teoretyczny
prova teórica
Vizsga típusa
egzamin praktyczny
prova prática de direção
Vizsga típusa
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adres
endereço
Amit meg szeretne változtatni
nazwisko
nome
Amit meg szeretne változtatni
zdjęcie
foto
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jogosítvány megújítása
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jogosítvány pótlása
zgubienie (prawa jazdy)
perdida
Probléma
kradzież (prawa jazdy)
roubada
Probléma
zniszczenie (prawa jazdy)
danificada
Probléma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Állampolgárság igénylése
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Általános elméleti vizsga letétele
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Díjak
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Házastárs állampolgársága