német | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mój [dokument] został skradziony.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Składam podanie w imieniu _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Podane informacje są poufne.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißen Sie?
Név
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Születés helye és ideje
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnen Sie?
Lakhely
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Cím
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Állampolgárság
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Országba való megérkezés időpontja
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mój stan cywilny: _____.
Mein Familienstand ist_____.
Családi állapot megadása
kawaler/panna
ledig
Családi állapot
żonaty/zamężna
verheiratet
Családi állapot
w separacji
getrennt
Családi állapot
rozwodnik/rozwódka
geschieden
Családi állapot
w konkubinacie
zusammenlebend
Családi állapot
w rejestrowanym związku partnerskim
in einer eingetragenen Partnerschaft
Családi állapot
w związku partnerskim
unverheiratetes Paar
Családi állapot
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in einer Partnerschaft
Családi állapot
wdowiec/wdowa
verwitwet
Családi állapot
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Haben Sie Kinder?
Gyerekek
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Városban való regisztrálás
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Szükséges dokumentumok
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Gibt es Anmeldegebühren?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Lakóhelyregisztrálás
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Opłaty za pobyt w szpitalu
Krankenhausgebühren
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Facharztkosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische Eingriffe
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische Behandlung
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie stomatologiczne
Zahnbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie okulistyczne
Augenbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Járműregisztrálás
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
egzamin teoretyczny
den Theorieteil
Vizsga típusa
egzamin praktyczny
den praktischen Teil
Vizsga típusa
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adres
die Adresse
Amit meg szeretne változtatni
nazwisko
den Namen
Amit meg szeretne változtatni
zdjęcie
das Foto
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Jogosítvány megújítása
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Jogosítvány pótlása
zgubienie (prawa jazdy)
verlorenen
Probléma
kradzież (prawa jazdy)
gestohlenen
Probléma
zniszczenie (prawa jazdy)
beschädigten
Probléma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Állampolgárság igénylése
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Általános elméleti vizsga letétele
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Díjak
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Házastárs állampolgársága