cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Név
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Lakhely
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Cím
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
kawaler/panna
svobodný/á
Családi állapot
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Családi állapot
w separacji
odděleni
Családi állapot
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Családi állapot
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Családi állapot
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Családi állapot
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Családi állapot
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Gyerekek
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Vizsga típusa
egzamin praktyczny
Praktický test
Vizsga típusa
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adres
adresu
Amit meg szeretne változtatni
nazwisko
jméno
Amit meg szeretne változtatni
zdjęcie
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Probléma
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Probléma
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Probléma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága