angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Név
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Lakhely
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Cím
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Állampolgárság
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
kawaler/panna
single
Családi állapot
żonaty/zamężna
married
Családi állapot
w separacji
separated
Családi állapot
rozwodnik/rozwódka
divorced
Családi állapot
w konkubinacie
cohabiting
Családi állapot
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Családi állapot
w związku partnerskim
unmarried partners
Családi állapot
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Családi állapot
wdowiec/wdowa
widowed
Családi állapot
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Gyerekek
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
egzamin teoretyczny
theory test
Vizsga típusa
egzamin praktyczny
driving test
Vizsga típusa
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adres
address
Amit meg szeretne változtatni
nazwisko
name
Amit meg szeretne változtatni
zdjęcie
photo
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Probléma
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Probléma
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Probléma
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága