olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
请问您的身份证件何时过期?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
您能帮我填一下这个表格吗?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
我的【材料】被偷了。
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
我在帮____ 填写申请表格。
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
这是机密信息。
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
您能给我一份申请表格的回执吗?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

你叫什么名字?
Come si chiama?
Név
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
请问您住在哪里?
Dove risiede?
Lakhely
请问您的地址是什么?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
请问您的国籍是什么?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
请问您是何时到达【该国】的?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
您能出示一下您的身份证件么?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

我的婚姻状况是____ 。
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
单身
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
已婚
coniugato/a
Családi állapot
分居
separato/a
Családi állapot
离异
divorziato/a
Családi állapot
同居
convivente
Családi állapot
民事结婚
in un'unione civile
Családi állapot
未婚伴侣
in una coppia non sposata
Családi állapot
同居伴侣关系
in un'unione di fatto
Családi állapot
鳏居
vedovo/a
Családi állapot
请问您有孩子吗?
Ha figli?
Gyerekek
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
我想要和家人团聚。
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

我想要在这个城市登记入户。
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
请问我应该带什么材料?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
请问有注册费吗?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
我是来进行住址登记。
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
我想要申请居住证。
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

我想要问一下关于保险的问题。
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
我需要私人的健康保险吗?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
请问该保险涵盖哪些方面?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
住院费
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
专家费
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
诊疗费
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
外科手术
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
精神治疗
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
牙齿治疗
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
眼科治疗
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
我该如何续签我的签证?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

请问我需要更换我的车牌号吗?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
我想要登记我的车辆。
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
请问我的驾照可以在这里使用吗?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
我想要申请临时驾照。
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
我想要预约__________。
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
理论考试
esame di teoria
Vizsga típusa
路考
esame di guida
Vizsga típusa
我想要改动驾照上的__________。
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
地址
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
名字
il nome
Amit meg szeretne változtatni
照片
la foto
Amit meg szeretne változtatni
我想要给驾照添加更高的级别。
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
我想要延长我的驾照。
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
我想要更换一个___________ 驾照。
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
丢失
smarrita
Probléma
被偷了
rubata
Probléma
受损
deteriorata
Probléma
我想要申诉我的驾照吊销。
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

我想要申请【国家】国籍。
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
我没有犯罪记录。
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
我的【语言】达到了等级要求。
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
公民身份申请的费用是哪些?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
我的配偶是【国家】公民。
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága