holland | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Név
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Születés helye és ideje
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Lakhely
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Cím
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Állampolgárság
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Országba való megérkezés időpontja
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Családi állapot megadása
单身
alleenstaand
Családi állapot
已婚
gehuwd
Családi állapot
分居
uit elkaar
Családi állapot
离异
gescheiden
Családi állapot
同居
samenwonend
Családi állapot
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Családi állapot
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Családi állapot
同居伴侣关系
in een relatie
Családi állapot
鳏居
verweduwd
Családi állapot
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Gyerekek
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Városban való regisztrálás
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Szükséges dokumentumok
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Lakóhelyregisztrálás
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
住院费
Ziekenhuiskosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
诊疗费
Diagnostische toets
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
外科手术
Chirurgische ingrepen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Járműregisztrálás
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
理论考试
theoretische test
Vizsga típusa
路考
rijexamen
Vizsga típusa
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
地址
mijn adres
Amit meg szeretne változtatni
名字
mijn naam
Amit meg szeretne változtatni
照片
mijn foto
Amit meg szeretne változtatni
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Amit meg szeretne változtatni
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jogosítvány megújítása
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jogosítvány pótlása
丢失
verloren
Probléma
被偷了
gestolen
Probléma
受损
beschadigd
Probléma
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Állampolgárság igénylése
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
A szükséges nyelvi szint megléte
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Általános elméleti vizsga letétele
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Díjak
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Házastárs állampolgársága