cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Név
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Lakhely
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Cím
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
单身
svobodný/á
Családi állapot
已婚
ženatý/vdaná
Családi állapot
分居
odděleni
Családi állapot
离异
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
同居
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
民事结婚
v registrovaném partnerství
Családi állapot
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Családi állapot
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Családi állapot
鳏居
vdovec/vdova
Családi állapot
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Gyerekek
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
诊疗费
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
外科手术
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
精神治疗
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
牙齿治疗
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
眼科治疗
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
理论考试
Teoretický test
Vizsga típusa
路考
Praktický test
Vizsga típusa
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
地址
adresu
Amit meg szeretne változtatni
名字
jméno
Amit meg szeretne változtatni
照片
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
丢失
ztracený
Probléma
被偷了
ukradený
Probléma
受损
zničený
Probléma
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága