orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
Waar woont u?
Где вы живете?
Lakhely
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
alleenstaand
холост
Családi állapot
gehuwd
Женат/замужем
Családi állapot
uit elkaar
Разведен/а
Családi állapot
gescheiden
Разведен/а
Családi állapot
samenwonend
в сожительстве
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Családi állapot
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Családi állapot
in een relatie
в домашнем партнерстве
Családi állapot
verweduwd
вдовец/вдова
Családi állapot
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
Теоретический тест
Vizsga típusa
rijexamen
Тест на вождение
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
адрес
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
имя
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
фотография
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
verloren
потеряно
Probléma
gestolen
украдено
Probléma
beschadigd
повреждено
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága