magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
Hogy hívják?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Waar woont u?
Hol lakik?
Lakhely
Wat is uw adres?
Mi a címe?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
alleenstaand
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
gehuwd
házas
Családi állapot
uit elkaar
külön él a házastársától
Családi állapot
gescheiden
elvált
Családi állapot
samenwonend
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
ongetrouwde partners
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in een relatie
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
verweduwd
özvegy
Családi állapot
Heeft u kinderen?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
elméleti vizsga
Vizsga típusa
rijexamen
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
cím
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
név
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
verloren
elveszett
Probléma
gestolen
ellopott
Probléma
beschadigd
sérült
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága