lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Születés helye és ideje
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Lakhely
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Családi állapot megadása
alleenstaand
kawaler/panna
Családi állapot
gehuwd
żonaty/zamężna
Családi állapot
uit elkaar
w separacji
Családi állapot
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Családi állapot
samenwonend
w konkubinacie
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Családi állapot
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Családi állapot
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Családi állapot
verweduwd
wdowiec/wdowa
Családi állapot
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
egzamin teoretyczny
Vizsga típusa
rijexamen
egzamin praktyczny
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
adres
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
nazwisko
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
zdjęcie
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jogosítvány pótlása
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Probléma
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Probléma
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Házastárs állampolgársága