kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Lakhely
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
alleenstaand
单身
Családi állapot
gehuwd
已婚
Családi állapot
uit elkaar
分居
Családi állapot
gescheiden
离异
Családi állapot
samenwonend
同居
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Családi állapot
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Családi állapot
in een relatie
同居伴侣关系
Családi állapot
verweduwd
鳏居
Családi állapot
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
理论考试
Vizsga típusa
rijexamen
路考
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
地址
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
名字
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
照片
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
verloren
丢失
Probléma
gestolen
被偷了
Probléma
beschadigd
受损
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága