finn | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Születés helye és ideje
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Lakhely
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Családi állapot megadása
alleenstaand
naimaton
Családi állapot
gehuwd
naimisissa
Családi állapot
uit elkaar
asumuserossa
Családi állapot
gescheiden
eronnut
Családi állapot
samenwonend
avoliitossa
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Családi állapot
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Családi állapot
in een relatie
avoliitossa
Családi állapot
verweduwd
leski
Családi állapot
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
teoriakokeen
Vizsga típusa
rijexamen
inssiajon
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
osoitetta
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
nimeä
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
kuvaa
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jogosítvány pótlása
verloren
kadonneen
Probléma
gestolen
varastetun
Probléma
beschadigd
vaurioituneen
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Házastárs állampolgársága