cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Lakhely
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
alleenstaand
svobodný/á
Családi állapot
gehuwd
ženatý/vdaná
Családi állapot
uit elkaar
odděleni
Családi állapot
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Családi állapot
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Családi állapot
in een relatie
v domácím partnerství
Családi állapot
verweduwd
vdovec/vdova
Családi állapot
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
Teoretický test
Vizsga típusa
rijexamen
Praktický test
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
adresu
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
jméno
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
verloren
ztracený
Probléma
gestolen
ukradený
Probléma
beschadigd
zničený
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága