angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Waar werd uw [document] afgegeven?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mijn [document] werd gestolen.
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Deze informatie is vertrouwelijk.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wat is uw naam?
What is your name?
Név
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Waar woont u?
Where do you live?
Lakhely
Wat is uw adres?
What is your address?
Cím
Wat is uw nationaliteit?
What is your citizenship?
Állampolgárság
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mijn burgerlijke staat is ___________.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
alleenstaand
single
Családi állapot
gehuwd
married
Családi állapot
uit elkaar
separated
Családi állapot
gescheiden
divorced
Családi állapot
samenwonend
cohabiting
Családi állapot
geregistreerd partnerschap
in a civil union
Családi állapot
ongetrouwde partners
unmarried partners
Családi állapot
in een relatie
in a domestic partnership
Családi állapot
verweduwd
widowed
Családi állapot
Heeft u kinderen?
Do you have children?
Gyerekek
Heeft u inwonende personen ten laste?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Welke documenten moet ik meenemen?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Zijn er registratiekosten?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Ziekenhuiskosten
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostische toets
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische ingrepen
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische behandeling
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandheelkundige behandelingen
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oogzorg behandelingen
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theoretische test
theory test
Vizsga típusa
rijexamen
driving test
Vizsga típusa
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mijn adres
address
Amit meg szeretne változtatni
mijn naam
name
Amit meg szeretne változtatni
mijn foto
photo
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
verloren
lost
Probléma
gestolen
stolen
Probléma
beschadigd
damaged
Probléma
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ik heb een blanco strafblad.
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága