török | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
____ için nereden form bulabilirim?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] ne zaman verildi?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] nerede verildi?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[belge] belgem çalındı.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Bu bilgi özeldir.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Adınız nedir?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Nerede yaşıyorsunuz?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
İkamet adresiniz nedir?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hangi ülke vatandaşısınız?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
[ülke] ne zaman geldiniz?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kimliğinizi görebilir miyim?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Medeni halim ___________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
bekar
Családi állapot
παντρεμένος/η
evli
Családi állapot
σε διάσταση
ayrılmış
Családi állapot
χωρισμένος/η
boşanmış
Családi állapot
συμβίωση
birlikte yaşıyor
Családi állapot
σε αστική ένωση
medeni birliktelik
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
evlenmemiş çift
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
medeni ortaklık içinde
Családi állapot
χήρος/χήρα
dul
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Çocuğunuz var mı?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Hastane masrafları
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Uzman doktor ücretleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tanı koyma testleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Cerrahi operasyonlar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiyatri tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Diş tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Göz tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vize başvurum neden reddedildi?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ehliyetim burada geçerli mi?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
teorik sınav
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
direksiyon sınavı
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
adres
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
ad
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
fotoğraf
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
kayıp
Probléma
κλεμμένη
çalınmış
Probléma
κατεστραμμένη
hasarlı
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Sabıka kaydım yoktur.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Házastárs állampolgársága