kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
你叫什么名字?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
请问您住在哪里?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
请问您的地址是什么?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
单身
Családi állapot
παντρεμένος/η
已婚
Családi állapot
σε διάσταση
分居
Családi állapot
χωρισμένος/η
离异
Családi állapot
συμβίωση
同居
Családi állapot
σε αστική ένωση
民事结婚
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
未婚伴侣
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
同居伴侣关系
Családi állapot
χήρος/χήρα
鳏居
Családi állapot
έχετε παιδιά;
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
理论考试
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
路考
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
地址
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
名字
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
照片
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
χαμένη
丢失
Probléma
κλεμμένη
被偷了
Probléma
κατεστραμμένη
受损
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága