finn | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
Mikä sinun nimesi on?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Missä sinä asut?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mikä sinun osoitteesi on?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Koska sinä saavuit [maahan]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Minä olen _________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
naimaton
Családi állapot
παντρεμένος/η
naimisissa
Családi állapot
σε διάσταση
asumuserossa
Családi állapot
χωρισμένος/η
eronnut
Családi állapot
συμβίωση
avoliitossa
Családi állapot
σε αστική ένωση
rekisteröidyssä parisuhteessa
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
parisuhteessa
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
avoliitossa
Családi állapot
χήρος/χήρα
leski
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Onko sinulla lapsia?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mitä vakuutus kattaa?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Sairaalakulut
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Erikoislääkärikustannukset
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostinen tutkimus
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiset toimenpiteet
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrinen hoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Hammashoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Silmähoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Kelpaako ajokorttini täällä?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
teoriakokeen
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
inssiajon
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
osoitetta
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
nimeä
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
kuvaa
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
kadonneen
Probléma
κλεμμένη
varastetun
Probléma
κατεστραμμένη
vaurioituneen
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Házastárs állampolgársága