angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Πώς σας λένε;
What is your name?
Név
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Πού μένετε;
Where do you live?
Lakhely
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
What is your address?
Cím
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
What is your citizenship?
Állampolgárság
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
ελεύθερος/η
single
Családi állapot
παντρεμένος/η
married
Családi állapot
σε διάσταση
separated
Családi állapot
χωρισμένος/η
divorced
Családi állapot
συμβίωση
cohabiting
Családi állapot
σε αστική ένωση
in a civil union
Családi állapot
ανύπαντροι σύντροφοι
unmarried partners
Családi állapot
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in a domestic partnership
Családi állapot
χήρος/χήρα
widowed
Családi állapot
έχετε παιδιά;
Do you have children?
Gyerekek
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Τέλη νοσοκομείου
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
θεωρητική εξέταση
theory test
Vizsga típusa
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
driving test
Vizsga típusa
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
διεύθυνση
address
Amit meg szeretne változtatni
όνομα
name
Amit meg szeretne változtatni
φωτογραφία
photo
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
χαμένη
lost
Probléma
κλεμμένη
stolen
Probléma
κατεστραμμένη
damaged
Probléma
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
What are the fees for citizenship application?
Díjak
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága