török | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[belge] ne zaman verildi?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
[belge] nerede verildi?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
[belge] belgem çalındı.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
Bu bilgi özeldir.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
Adınız nedir?
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
Nerede yaşıyorsunuz?
Lakhely
Où habitez-vous ?
İkamet adresiniz nedir?
Cím
Quelle est votre nationalité ?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
Medeni halim ___________.
Családi állapot megadása
célibataire
bekar
Családi állapot
Marié(e)
evli
Családi állapot
Séparé(e)
ayrılmış
Családi állapot
Divorcé(e)
boşanmış
Családi állapot
en concubinage
birlikte yaşıyor
Családi állapot
dans une union civile
medeni birliktelik
Családi állapot
en concubinage
evlenmemiş çift
Családi állapot
en partenariat domestique
medeni ortaklık içinde
Családi állapot
veuf/veuve
dul
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
Çocuğunuz var mı?
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
Hastane masrafları
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
Uzman doktor ücretleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
Tanı koyma testleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
Cerrahi operasyonlar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
Psikiyatri tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
Diş tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
Göz tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vize başvurum neden reddedildi?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
teorik sınav
Vizsga típusa
la conduite
direksiyon sınavı
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
adres
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
ad
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
fotoğraf
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Jogosítvány pótlása
perdu
kayıp
Probléma
volé
çalınmış
Probléma
abîmé
hasarlı
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
Sabıka kaydım yoktur.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Házastárs állampolgársága