svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
När går din legitimation ut?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
Vad heter du?
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
Var bor du?
Lakhely
Où habitez-vous ?
Vad är din adress?
Cím
Quelle est votre nationalité ?
Vilken nationalitet tillhör du?
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
När anlände du till [landet]?
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan du visa mig din legitimation?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
Min civilstatus är __________.
Családi állapot megadása
célibataire
singel
Családi állapot
Marié(e)
gift
Családi állapot
Séparé(e)
separerad
Családi állapot
Divorcé(e)
skild
Családi állapot
en concubinage
sambo
Családi állapot
dans une union civile
i ett partnerskap
Családi állapot
en concubinage
ogift par
Családi állapot
en partenariat domestique
i ett partnerskap
Családi állapot
veuf/veuve
änka
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
Har du barn?
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
Vilka dokument ska jag ta med?
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kostar det något att registrera sig?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jag vill registrera min bostad.
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
Patientavgifter
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
Specialistkostnader
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
Diagnostiska prov
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
Kirurgiska ingrepp
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
Tandbehandlingar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
Ögonbehandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Varför begär du ett inresevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Är mitt körkort giltigt här?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
teoriprov
Vizsga típusa
la conduite
uppkörning
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
adressen
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
namnet
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
bilden
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jogosítvány pótlása
perdu
borttappat
Probléma
volé
stulet
Probléma
abîmé
förstört
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Házastárs állampolgársága