magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
Hogy hívják?
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
Hol lakik?
Lakhely
Où habitez-vous ?
Mi a címe?
Cím
Quelle est votre nationalité ?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
célibataire
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
Marié(e)
házas
Családi állapot
Séparé(e)
külön él a házastársától
Családi állapot
Divorcé(e)
elvált
Családi állapot
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
dans une union civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
en partenariat domestique
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
veuf/veuve
özvegy
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
elméleti vizsga
Vizsga típusa
la conduite
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
cím
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
név
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
perdu
elveszett
Probléma
volé
ellopott
Probléma
abîmé
sérült
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága