lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mój [dokument] został skradziony.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Lakhely
Où habitez-vous ?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Cím
Quelle est votre nationalité ?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
Mój stan cywilny: _____.
Családi állapot megadása
célibataire
kawaler/panna
Családi állapot
Marié(e)
żonaty/zamężna
Családi állapot
Séparé(e)
w separacji
Családi állapot
Divorcé(e)
rozwodnik/rozwódka
Családi állapot
en concubinage
w konkubinacie
Családi állapot
dans une union civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Családi állapot
en concubinage
w związku partnerskim
Családi állapot
en partenariat domestique
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Családi állapot
veuf/veuve
wdowiec/wdowa
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
Opłaty za pobyt w szpitalu
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
Badania diagnostyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
Zabiegi chirurgiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
Leczenie psychiatryczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
Leczenie stomatologiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
Leczenie okulistyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
egzamin teoretyczny
Vizsga típusa
la conduite
egzamin praktyczny
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
adres
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
nazwisko
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
zdjęcie
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jogosítvány pótlása
perdu
zgubienie (prawa jazdy)
Probléma
volé
kradzież (prawa jazdy)
Probléma
abîmé
zniszczenie (prawa jazdy)
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Házastárs állampolgársága