kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
你叫什么名字?
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
请问您住在哪里?
Lakhely
Où habitez-vous ?
请问您的地址是什么?
Cím
Quelle est votre nationalité ?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
célibataire
单身
Családi állapot
Marié(e)
已婚
Családi állapot
Séparé(e)
分居
Családi állapot
Divorcé(e)
离异
Családi állapot
en concubinage
同居
Családi állapot
dans une union civile
民事结婚
Családi állapot
en concubinage
未婚伴侣
Családi állapot
en partenariat domestique
同居伴侣关系
Családi állapot
veuf/veuve
鳏居
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
理论考试
Vizsga típusa
la conduite
路考
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
地址
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
名字
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
照片
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
perdu
丢失
Probléma
volé
被偷了
Probléma
abîmé
受损
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága