finn | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Où votre [document] a été délivré ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mon/ma [document] a été volé(e).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Valaki más részére történő jelentkezés
Ces informations sont confidentielles.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Comment vous appelez-vous ?
Mikä sinun nimesi on?
Név
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Születés helye és ideje
Où résidez-vous ?
Missä sinä asut?
Lakhely
Où habitez-vous ?
Mikä sinun osoitteesi on?
Cím
Quelle est votre nationalité ?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Állampolgárság
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Országba való megérkezés időpontja
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Ma situation matrimoniale est _____.
Minä olen _________.
Családi állapot megadása
célibataire
naimaton
Családi állapot
Marié(e)
naimisissa
Családi állapot
Séparé(e)
asumuserossa
Családi állapot
Divorcé(e)
eronnut
Családi állapot
en concubinage
avoliitossa
Családi állapot
dans une union civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Családi állapot
en concubinage
parisuhteessa
Családi állapot
en partenariat domestique
avoliitossa
Családi állapot
veuf/veuve
leski
Családi állapot
Vous avez des enfants ?
Onko sinulla lapsia?
Gyerekek
Vous avez des personnes à charge ?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Je voudrais réunir ma famille.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Városban való regisztrálás
Quels documents dois-je apporter ?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Szükséges dokumentumok
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Lakóhelyregisztrálás
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Je voudrais demander un permis de séjour.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mitä vakuutus kattaa?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Frais hospitaliers
Sairaalakulut
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Frais de consultation d'un spécialiste
Erikoislääkärikustannukset
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tests diagnostiques
Diagnostinen tutkimus
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Opérations chirurgicales
Kirurgiset toimenpiteet
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Traitement psychiatrique
Psykiatrinen hoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins dentaires
Hammashoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Soins oculaires
Silmähoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Járműregisztrálás
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
le code
teoriakokeen
Vizsga típusa
la conduite
inssiajon
Vizsga típusa
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
mon adresse
osoitetta
Amit meg szeretne változtatni
mon nom
nimeä
Amit meg szeretne változtatni
ma photo
kuvaa
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Amit meg szeretne változtatni
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jogosítvány megújítása
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jogosítvány pótlása
perdu
kadonneen
Probléma
volé
varastetun
Probléma
abîmé
vaurioituneen
Probléma
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Állampolgárság igénylése
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Je n'ai pas de casier judiciaire
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
A szükséges nyelvi szint megléte
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Általános elméleti vizsga letétele
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Díjak
Mon conjoint est [nationalité].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Házastárs állampolgársága