görög | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Mikä sinun nimesi on?
Πώς σας λένε;
Név
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Születés helye és ideje
Missä sinä asut?
Πού μένετε;
Lakhely
Mikä sinun osoitteesi on?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Cím
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Állampolgárság
Koska sinä saavuit [maahan]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Országba való megérkezés időpontja
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Minä olen _________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Családi állapot megadása
naimaton
ελεύθερος/η
Családi állapot
naimisissa
παντρεμένος/η
Családi állapot
asumuserossa
σε διάσταση
Családi állapot
eronnut
χωρισμένος/η
Családi állapot
avoliitossa
συμβίωση
Családi állapot
rekisteröidyssä parisuhteessa
σε αστική ένωση
Családi állapot
parisuhteessa
ανύπαντροι σύντροφοι
Családi állapot
avoliitossa
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Családi állapot
leski
χήρος/χήρα
Családi állapot
Onko sinulla lapsia?
έχετε παιδιά;
Gyerekek
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Városban való regisztrálás
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Szükséges dokumentumok
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Lakóhelyregisztrálás
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Mitä vakuutus kattaa?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Sairaalakulut
Τέλη νοσοκομείου
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Erikoislääkärikustannukset
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostinen tutkimus
Διαγνωστικές εξετάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiset toimenpiteet
Χειρουργικές επεμβάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psykiatrinen hoito
Ψυχιατρική θεραπεία
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Hammashoito
Οδοντιατρικές θεραπείες
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Silmähoito
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Járműregisztrálás
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Haluaisin suorittaa ________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teoriakokeen
θεωρητική εξέταση
Vizsga típusa
inssiajon
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Vizsga típusa
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
osoitetta
διεύθυνση
Amit meg szeretne változtatni
nimeä
όνομα
Amit meg szeretne változtatni
kuvaa
φωτογραφία
Amit meg szeretne változtatni
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Amit meg szeretne változtatni
Haluaisin uusia ajokorttini.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jogosítvány megújítása
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jogosítvány pótlása
kadonneen
χαμένη
Probléma
varastetun
κλεμμένη
Probléma
vaurioituneen
κατεστραμμένη
Probléma
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Állampolgárság igénylése
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
A szükséges nyelvi szint megléte
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Általános elméleti vizsga letétele
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Díjak
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Házastárs állampolgársága