svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Családi állapot megadása
senedza
singel
Családi állapot
edziĝinta
gift
Családi állapot
apartiga
separerad
Családi állapot
eksedziĝinta
skild
Családi állapot
kunviva
sambo
Családi állapot
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
ogift par
Családi állapot
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Családi állapot
vidvina
änka
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Ögonbehandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
teoriprov
Vizsga típusa
veturantan teston
uppkörning
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
adressen
Amit meg szeretne változtatni
nomon
namnet
Amit meg szeretne változtatni
foton
bilden
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jogosítvány pótlása
perdatan
borttappat
Probléma
ŝtelatan
stulet
Probléma
difektatan
förstört
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Házastárs állampolgársága