orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Как вас зовут?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Где вы живете?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Каков ваш адрес?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
senedza
холост
Családi állapot
edziĝinta
Женат/замужем
Családi állapot
apartiga
Разведен/а
Családi állapot
eksedziĝinta
Разведен/а
Családi állapot
kunviva
в сожительстве
Családi állapot
en civila kuniĝo
в гражданском браке
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
Не женатая пара
Családi állapot
en hejma partnereco
в домашнем партнерстве
Családi állapot
vidvina
вдовец/вдова
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
У вас есть дети?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
Теоретический тест
Vizsga típusa
veturantan teston
Тест на вождение
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
адрес
Amit meg szeretne változtatni
nomon
имя
Amit meg szeretne változtatni
foton
фотография
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
perdatan
потеряно
Probléma
ŝtelatan
украдено
Probléma
difektatan
повреждено
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága