magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
edziĝinta
házas
Családi állapot
apartiga
külön él a házastársától
Családi állapot
eksedziĝinta
elvált
Családi állapot
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
vidvina
özvegy
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
elméleti vizsga
Vizsga típusa
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
cím
Amit meg szeretne változtatni
nomon
név
Amit meg szeretne változtatni
foton
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
perdatan
elveszett
Probléma
ŝtelatan
ellopott
Probléma
difektatan
sérült
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága