kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Lakhely
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Cím
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
senedza
单身
Családi állapot
edziĝinta
已婚
Családi állapot
apartiga
分居
Családi állapot
eksedziĝinta
离异
Családi állapot
kunviva
同居
Családi állapot
en civila kuniĝo
民事结婚
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Családi állapot
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Családi állapot
vidvina
鳏居
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
理论考试
Vizsga típusa
veturantan teston
路考
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
地址
Amit meg szeretne változtatni
nomon
名字
Amit meg szeretne változtatni
foton
照片
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
perdatan
丢失
Probléma
ŝtelatan
被偷了
Probléma
difektatan
受损
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága