hindi | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
senedza
Családi állapot
edziĝinta
Családi állapot
apartiga
Családi állapot
eksedziĝinta
Családi állapot
kunviva
Családi állapot
en civila kuniĝo
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
en hejma partnereco
Családi állapot
vidvina
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
Vizsga típusa
veturantan teston
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
Amit meg szeretne változtatni
nomon
Amit meg szeretne változtatni
foton
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
perdatan
Probléma
ŝtelatan
Probléma
difektatan
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága