görög | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Πώς σας λένε;
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Πού μένετε;
Lakhely
Kio estas via adreso?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Cím
Kio estas via civitaneco?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Családi állapot megadása
senedza
ελεύθερος/η
Családi állapot
edziĝinta
παντρεμένος/η
Családi állapot
apartiga
σε διάσταση
Családi állapot
eksedziĝinta
χωρισμένος/η
Családi állapot
kunviva
συμβίωση
Családi állapot
en civila kuniĝo
σε αστική ένωση
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
ανύπαντροι σύντροφοι
Családi állapot
en hejma partnereco
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Családi állapot
vidvina
χήρος/χήρα
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
έχετε παιδιά;
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Τέλη νοσοκομείου
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Διαγνωστικές εξετάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Χειρουργικές επεμβάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Ψυχιατρική θεραπεία
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Οδοντιατρικές θεραπείες
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
θεωρητική εξέταση
Vizsga típusa
veturantan teston
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
διεύθυνση
Amit meg szeretne változtatni
nomon
όνομα
Amit meg szeretne változtatni
foton
φωτογραφία
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jogosítvány pótlása
perdatan
χαμένη
Probléma
ŝtelatan
κλεμμένη
Probléma
difektatan
κατεστραμμένη
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Házastárs állampolgársága