dán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
Hvornår udløber dit ID?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
Informationerne er fortrolige.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
Hvad hedder du?
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Hvor og hvornår er du født?
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
Hvor bor du?
Lakhely
Kio estas via adreso?
Hvad er din adresse?
Cím
Kio estas via civitaneco?
Hvad er dit statsborgerskab?
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
Hvornår ankom du til [land]?
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Må jeg se dit ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
Jeg er ___________.
Családi állapot megadása
senedza
single
Családi állapot
edziĝinta
gift
Családi állapot
apartiga
separeret
Családi állapot
eksedziĝinta
fraskilt
Családi állapot
kunviva
samlevende
Családi állapot
en civila kuniĝo
i et indregistreret parforhold
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
ugifte partnere
Családi állapot
en hejma partnereco
i et indenlandsk parforhold
Családi állapot
vidvina
enke
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
Har du børn?
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jeg vil gerne registreres i byen
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
Hospitalsgebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
Speciallægegebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiske indgreb
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
Øjenbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Er mit kørekort gyldigt her?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
teoritest
Vizsga típusa
veturantan teston
køreprøve
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
adressen
Amit meg szeretne változtatni
nomon
navnet
Amit meg szeretne változtatni
foton
billedet
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jogosítvány pótlása
perdatan
mistet
Probléma
ŝtelatan
stjålet
Probléma
difektatan
beskadiget
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
Jeg har en ren straffeattest
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Házastárs állampolgársága