arab | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kie mi povas trovi la formon por ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kie estis via [dokumento] emisiita?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kiam elspiras via legitimilo?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Valaki más részére történő jelentkezés
La informo estas konfidenca.
المعلومات سرية.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Kiel vi nomiĝas?
ما هو اسمك؟
Név
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Születés helye és ideje
Kie vi loĝas?
أين تعيش؟
Lakhely
Kio estas via adreso?
ما هو عنوانك؟
Cím
Kio estas via civitaneco?
ما هي جنسيتك؟
Állampolgárság
Kiam vi alvenis en [lando]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Országba való megérkezés időpontja
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mia edzecostato estas ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Családi állapot megadása
senedza
عازب
Családi állapot
edziĝinta
متزوج
Családi állapot
apartiga
منفصل
Családi állapot
eksedziĝinta
مطلق
Családi állapot
kunviva
لدي شريك/شريكة في السكن
Családi állapot
en civila kuniĝo
متزوجان مدنيا
Családi állapot
fraŭlaj partneroj
شريكان غير متزوجين
Családi állapot
en hejma partnereco
في شراكة منزلية
Családi állapot
vidvina
أرمل/أرملة
Családi állapot
Ĉu vi havas infanojn?
هل لديك أطفال؟
Gyerekek
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Mi ŝatus registri en la urbo.
أرغب في التسجيل في المدينة
Városban való regisztrálás
Kion dokumentojn mi alportus?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Szükséges dokumentumok
Ĉu estas registriĝokotizoj?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Lakóhelyregisztrálás
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Mi ŝatus peti restadpermeson
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospitalokotizoj
تكاليف المستشفى
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kotizoj por la ekspertoj
أجور المختصين
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnozoprovoj
اختبارات التشخيص
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiaj proceduroj
العمليات الجراحية
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiatria kuracado
العلاج النفسي
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dentaj kuracadoj
العلاج السني
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Okula kuracado
علاج العينين
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Mi ŝatus registri mian veturilon.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Járműregisztrálás
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Mi ŝatus rezervi mian __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorian teston
اختبار نظري
Vizsga típusa
veturantan teston
اختبار القيادة
Vizsga típusa
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adreson
العنوان
Amit meg szeretne változtatni
nomon
الاسم
Amit meg szeretne változtatni
foton
الصورة
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Amit meg szeretne változtatni
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Jogosítvány megújítása
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Jogosítvány pótlása
perdatan
ضائعة
Probléma
ŝtelatan
مسروقة
Probléma
difektatan
متضررة
Probléma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Állampolgárság igénylése
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mi havas puran krimliston
لدي سجل إجرامي نظيف.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
A szükséges nyelvi szint megléte
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Általános elméleti vizsga letétele
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Díjak
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Házastárs állampolgársága