török | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
bekar
Családi állapot
ženatý/vdaná
evli
Családi állapot
odděleni
ayrılmış
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Családi állapot
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Családi állapot
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Családi állapot
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Családi állapot
vdovec/vdova
dul
Családi állapot
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Göz tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
teorik sınav
Vizsga típusa
Praktický test
direksiyon sınavı
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
adres
Amit meg szeretne változtatni
jméno
ad
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
fotoğraf
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Jogosítvány pótlása
ztracený
kayıp
Probléma
ukradený
çalınmış
Probléma
zničený
hasarlı
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Házastárs állampolgársága