román | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
Singur
Családi állapot
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Családi állapot
odděleni
separat/ă
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Családi állapot
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Családi állapot
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Családi állapot
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Családi állapot
vdovec/vdova
văduv/ă
Családi állapot
Máte děti?
Aveți copii?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
testul teoretic
Vizsga típusa
Praktický test
examenul practic
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
Adresa
Amit meg szeretne változtatni
jméno
nume
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
fotografia
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jogosítvány pótlása
ztracený
pierdut
Probléma
ukradený
furat
Probléma
zničený
distrus
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Házastárs állampolgársága