orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
svobodný/á
холост
Családi állapot
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Családi állapot
odděleni
Разведен/а
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Családi állapot
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Családi állapot
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Családi állapot
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Családi állapot
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Családi állapot
Máte děti?
У вас есть дети?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
Теоретический тест
Vizsga típusa
Praktický test
Тест на вождение
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
адрес
Amit meg szeretne változtatni
jméno
имя
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
фотография
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
ztracený
потеряно
Probléma
ukradený
украдено
Probléma
zničený
повреждено
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága