német | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Wie heißen Sie?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Wie ist Ihre Adresse?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Családi állapot megadása
svobodný/á
ledig
Családi állapot
ženatý/vdaná
verheiratet
Családi állapot
odděleni
getrennt
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
geschieden
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
zusammenlebend
Családi állapot
v registrovaném partnerství
in einer eingetragenen Partnerschaft
Családi állapot
nesezdaní partneři
unverheiratetes Paar
Családi állapot
v domácím partnerství
in einer Partnerschaft
Családi állapot
vdovec/vdova
verwitwet
Családi állapot
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Gibt es Anmeldegebühren?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Krankenhausgebühren
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Facharztkosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Chirurgische Eingriffe
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Psychiatrische Behandlung
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Zahnbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Augenbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
den Theorieteil
Vizsga típusa
Praktický test
den praktischen Teil
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
die Adresse
Amit meg szeretne változtatni
jméno
den Namen
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
das Foto
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Jogosítvány pótlása
ztracený
verlorenen
Probléma
ukradený
gestohlenen
Probléma
zničený
beschädigten
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Házastárs állampolgársága