koreai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
Családi állapot
ženatý/vdaná
Családi állapot
odděleni
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
v registrovaném partnerství
Családi állapot
nesezdaní partneři
Családi állapot
v domácím partnerství
Családi állapot
vdovec/vdova
Családi állapot
Máte děti?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
Vizsga típusa
Praktický test
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
Amit meg szeretne változtatni
jméno
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
ztracený
Probléma
ukradený
Probléma
zničený
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága