kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
你叫什么名字?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
请问您住在哪里?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
请问您的地址是什么?
Cím
Jaké je vaše občanství?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
svobodný/á
单身
Családi állapot
ženatý/vdaná
已婚
Családi állapot
odděleni
分居
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
离异
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
同居
Családi állapot
v registrovaném partnerství
民事结婚
Családi állapot
nesezdaní partneři
未婚伴侣
Családi állapot
v domácím partnerství
同居伴侣关系
Családi állapot
vdovec/vdova
鳏居
Családi állapot
Máte děti?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
理论考试
Vizsga típusa
Praktický test
路考
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
地址
Amit meg szeretne változtatni
jméno
名字
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
照片
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
ztracený
丢失
Probléma
ukradený
被偷了
Probléma
zničený
受损
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága