holland | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
alleenstaand
Családi állapot
ženatý/vdaná
gehuwd
Családi állapot
odděleni
uit elkaar
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Családi állapot
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Családi állapot
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Családi állapot
v domácím partnerství
in een relatie
Családi állapot
vdovec/vdova
verweduwd
Családi állapot
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
theoretische test
Vizsga típusa
Praktický test
rijexamen
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
mijn adres
Amit meg szeretne változtatni
jméno
mijn naam
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
mijn foto
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jogosítvány pótlása
ztracený
verloren
Probléma
ukradený
gestolen
Probléma
zničený
beschadigd
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Házastárs állampolgársága