görög | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Πώς σας λένε;
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Πού μένετε;
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Cím
Jaké je vaše občanství?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Családi állapot megadása
svobodný/á
ελεύθερος/η
Családi állapot
ženatý/vdaná
παντρεμένος/η
Családi állapot
odděleni
σε διάσταση
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
χωρισμένος/η
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
συμβίωση
Családi állapot
v registrovaném partnerství
σε αστική ένωση
Családi állapot
nesezdaní partneři
ανύπαντροι σύντροφοι
Családi állapot
v domácím partnerství
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Családi állapot
vdovec/vdova
χήρος/χήρα
Családi állapot
Máte děti?
έχετε παιδιά;
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Τέλη νοσοκομείου
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Διαγνωστικές εξετάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Χειρουργικές επεμβάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Ψυχιατρική θεραπεία
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Οδοντιατρικές θεραπείες
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
θεωρητική εξέταση
Vizsga típusa
Praktický test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
διεύθυνση
Amit meg szeretne változtatni
jméno
όνομα
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
φωτογραφία
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jogosítvány pótlása
ztracený
χαμένη
Probléma
ukradený
κλεμμένη
Probléma
zničený
κατεστραμμένη
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Házastárs állampolgársága