dán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Cím
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
single
Családi állapot
ženatý/vdaná
gift
Családi állapot
odděleni
separeret
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Családi állapot
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Családi állapot
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Családi állapot
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Családi állapot
vdovec/vdova
enke
Családi állapot
Máte děti?
Har du børn?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
teoritest
Vizsga típusa
Praktický test
køreprøve
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
adressen
Amit meg szeretne változtatni
jméno
navnet
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
billedet
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jogosítvány pótlása
ztracený
mistet
Probléma
ukradený
stjålet
Probléma
zničený
beskadiget
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Házastárs állampolgársága