angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Név
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Kde bydlíte?
Where do you live?
Lakhely
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Cím
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Állampolgárság
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
svobodný/á
single
Családi állapot
ženatý/vdaná
married
Családi állapot
odděleni
separated
Családi állapot
rozvedený/rozvedená
divorced
Családi állapot
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Családi állapot
v registrovaném partnerství
in a civil union
Családi állapot
nesezdaní partneři
unmarried partners
Családi állapot
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Családi állapot
vdovec/vdova
widowed
Családi állapot
Máte děti?
Do you have children?
Gyerekek
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zubní ošetření
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Oční ošetření
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Teoretický test
theory test
Vizsga típusa
Praktický test
driving test
Vizsga típusa
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adresu
address
Amit meg szeretne változtatni
jméno
name
Amit meg szeretne változtatni
fotografii
photo
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
ztracený
lost
Probléma
ukradený
stolen
Probléma
zničený
damaged
Probléma
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága