svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
När går din legitimation ut?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Denna information är konfidentiell.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Vad heter du?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Var bor du?
Lakhely
What is your address?
Vad är din adress?
Cím
What is your citizenship?
Vilken nationalitet tillhör du?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
När anlände du till [landet]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Min civilstatus är __________.
Családi állapot megadása
single
singel
Családi állapot
married
gift
Családi állapot
separated
separerad
Családi állapot
divorced
skild
Családi állapot
cohabiting
sambo
Családi állapot
in a civil union
i ett partnerskap
Családi állapot
unmarried partners
ogift par
Családi állapot
in a domestic partnership
i ett partnerskap
Családi állapot
widowed
änka
Családi állapot
Do you have children?
Har du barn?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Vilka dokument ska jag ta med?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Kostar det något att registrera sig?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Jag vill registrera min bostad.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Patientavgifter
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Specialistkostnader
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnostiska prov
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Kirurgiska ingrepp
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Tandbehandlingar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Ögonbehandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Varför begär du ett inresevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Är mitt körkort giltigt här?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
teoriprov
Vizsga típusa
driving test
uppkörning
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
adressen
Amit meg szeretne változtatni
name
namnet
Amit meg szeretne változtatni
photo
bilden
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jogosítvány pótlása
lost
borttappat
Probléma
stolen
stulet
Probléma
damaged
förstört
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Házastárs állampolgársága