román | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Cum vă cheamă?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Unde locuiți?
Lakhely
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Cím
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Családi állapot megadása
single
Singur
Családi állapot
married
Căsătorit/ă
Családi állapot
separated
separat/ă
Családi állapot
divorced
divorțat/ă
Családi állapot
cohabiting
concobinaj
Családi állapot
in a civil union
într-o uniune civilă
Családi állapot
unmarried partners
necăsătorit/ă
Családi állapot
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Családi állapot
widowed
văduv/ă
Családi állapot
Do you have children?
Aveți copii?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Tratamente dentare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
testul teoretic
Vizsga típusa
driving test
examenul practic
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
Adresa
Amit meg szeretne változtatni
name
nume
Amit meg szeretne változtatni
photo
fotografia
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jogosítvány pótlása
lost
pierdut
Probléma
stolen
furat
Probléma
damaged
distrus
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Házastárs állampolgársága