orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Как вас зовут?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
Where do you live?
Где вы живете?
Lakhely
What is your address?
Каков ваш адрес?
Cím
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
single
холост
Családi állapot
married
Женат/замужем
Családi állapot
separated
Разведен/а
Családi állapot
divorced
Разведен/а
Családi állapot
cohabiting
в сожительстве
Családi állapot
in a civil union
в гражданском браке
Családi állapot
unmarried partners
Не женатая пара
Családi állapot
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Családi állapot
widowed
вдовец/вдова
Családi állapot
Do you have children?
У вас есть дети?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
Теоретический тест
Vizsga típusa
driving test
Тест на вождение
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
адрес
Amit meg szeretne változtatni
name
имя
Amit meg szeretne változtatni
photo
фотография
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
lost
потеряно
Probléma
stolen
украдено
Probléma
damaged
повреждено
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága