német | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Wie heißen Sie?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Wo wohnen Sie?
Lakhely
What is your address?
Wie ist Ihre Adresse?
Cím
What is your citizenship?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Családi állapot megadása
single
ledig
Családi állapot
married
verheiratet
Családi állapot
separated
getrennt
Családi állapot
divorced
geschieden
Családi állapot
cohabiting
zusammenlebend
Családi állapot
in a civil union
in einer eingetragenen Partnerschaft
Családi állapot
unmarried partners
unverheiratetes Paar
Családi állapot
in a domestic partnership
in einer Partnerschaft
Családi állapot
widowed
verwitwet
Családi állapot
Do you have children?
Haben Sie Kinder?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Gibt es Anmeldegebühren?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Krankenhausgebühren
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Facharztkosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Chirurgische Eingriffe
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Psychiatrische Behandlung
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Zahnbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Augenbehandlungen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
den Theorieteil
Vizsga típusa
driving test
den praktischen Teil
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
die Adresse
Amit meg szeretne változtatni
name
den Namen
Amit meg szeretne változtatni
photo
das Foto
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Jogosítvány pótlása
lost
verlorenen
Probléma
stolen
gestohlenen
Probléma
damaged
beschädigten
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Házastárs állampolgársága