magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Hogy hívják?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Hol lakik?
Lakhely
What is your address?
Mi a címe?
Cím
What is your citizenship?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
single
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
married
házas
Családi állapot
separated
külön él a házastársától
Családi állapot
divorced
elvált
Családi állapot
cohabiting
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in a civil union
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
unmarried partners
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in a domestic partnership
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
widowed
özvegy
Családi állapot
Do you have children?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
elméleti vizsga
Vizsga típusa
driving test
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
cím
Amit meg szeretne változtatni
name
név
Amit meg szeretne változtatni
photo
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
lost
elveszett
Probléma
stolen
ellopott
Probléma
damaged
sérült
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága